RÈM CỬA » RÈM CUỐN » RÈM CUỐN LƯỚI

Rèm Cuốn Lưới

 
 

Rèm cuốn lứới với đặc tính chắn nắng nhưng không chắn tấm nhìn (block the sun, not the view), đây là sản phẩm được sử dụng nhiều tại các nước phát triển.