RÈM CỬA » RÈM VẢI » RÈM HỘI TRƯỜNG

RÈM HỘI TRƯỜNG

  • PHÔNG SÂN KHẤU HỘI TRƯỜNG
  • PHÔNG HỘI TRƯỜNG ĐÁM CƯỚI
PHÔNG SÂN KHẤU HỘI TRƯỜNG

Phông sân khấu hội trường mang đúng mầu sắc thiết kế cao sang ẽ mang lại sự thành công vang rộn cho những buổi hội nghị, vinh danh và những buổi trình diễn hoành tráng.

PHÔNG HỘI TRƯỜNG ĐÁM CƯỚI